Duyurular

PHASE FOREX YATIRIM ŞİRKETİ DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA DUYURU

Amaç ve Kapsam

Bu duyuru, Phase Forex Yatırım Şirketi “Şirket Politikası” uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları kapsar.

Bu duyuru metninde Phase Forex Yatırım Şirketi “Şirket” olarak tabir edilmektedir.

Değerleme Standartları

1-) Fiyat Sağlayıcıdan kaynaklı ürün fiyatlamalarında oluşan GAP’lar da ,belirlenen saat aralığında işlem yapılmaması şirket politikası gereğince uygun görülmektedir. Tüm ürünlerde piyasa kapanışına 1 saat kala işlem açılması veya hedge bozulması şirket politikası gereğince uygun pozisyon olarak tanımlanmamaktadır. Oluşacak GAP işleminin fiyat sağlayıcı tarafından iptal edilmesi olağan görülür.

2-) Piyasada yatırımcıların yapmış olduğu işlemlere göre şirket politikası gereği uygun görülmeyen işlem türü olan “Scalping” belirli şartlara uygun olarak yatırımcılar tarafından yapılmalıdır. Yatırımcı tarafındandevamlı alım-satım(Scalp) yapılması durumunda, sıklık aralığındaki kısıtlama 120 saniye olarak şirket politikası gereği uygun görülmektedir.

3-) Kripto ürünlerde hafta sonu oluşabilecek gap’li hareketlerde TP seviyesi belirlenmesi durumunda Pazartesi piyasa açılışında TP seviyesinden pozisyon kapanması gerçekleşecektir. Özellikle kripto piyasasında oluşabilecek sert hareketliliğe karşı fiyat hareketlerine yatırımcılarımızın dikkat etmesi gerekmektedir.

4-) Üründen ürüne farklılık gösteren , gecelik taşıma maliyeti olarak da adlandırılan “Swap” her üründe olmamak şartı ile bazı ürünlerde aktif olarak ödenmekte veya maliyeti yatırımcıya yansıtılmaktadır. Swap maliyeti durumunu göz önünde bulundurarak;iyi niyeti suistimal etme ve sürdürebilirliği engelleme gibi , devamlı kapanış saatlerine yakın Swap kazanma niyeti ile pozisyonların düzenli olarakaçılması şirket politikası gereği uygun görülmemektedir.

5-) Şirket’in yatırımcılarına sunmuş olduğu bonus kampanyaları kapsamında,farklı kurumlardaki işlemlerini baz alarak iyi niyeti suistimal etme ve yatırımcı kendi açısından avantajlı gördüğü bu durumu, Şirketin aleyhine olacak şekilde kullanabilmektedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak yatırımcı veya yatırımcıların bu şekilde kullanabilmektedir. Bu durumu izlemesi Şirket Politikası gereğince uygun görülmemektedir.

5.1-) Şirket’in yatırımcılara sunmuş olduğu bonus kampanyalarında , bonus şartları gereği kar çekimi yapıldığı sürece Şirket Politikası gereği bonus miktarının hesaplarda tanımlı olarak kalması uygun görülmektedir.

6-) Yatırımcılar açısından uygun görülen fon çekim zaman aralığı hafta içi 10:00 – 16:00 , Cuma günleri ise 10:00-14:00 olarka Şirket politikası gereği uygun görülmektedir.

7-) Emir iletimi esnasında fiyat sağlayacılardan gelen fiyatın Şirket tarafından oluşturulan bridge fiyatlarını kabul etmemesi durumunda kotasyon sağlanmama durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumu gerçekleşmesi söz konusu olduğunda söz konusu yatırımcı bilgilendirilerek Şirket Politikası uygun değerleme yatırımcı mütabakatı ile gerçekleştirir.

Yürütme

Bu duyuru yükümlerini Phase Forex Yatırım Şirketi yürütür.